Rezumatul păstrării datelor

Acest rezumat prezintă categoriile și scopurile implicite pentru păstrarea datelor utilizatorilor. Anumite zone pot avea categorii și scopuri mai specifice decât cele enumerate aici.

Site

Categorie

Administrative Data

Data needed to manage your course access and completion


Scop

Access Records (5 year)

We store access logs automatically. These are records of when you have logged in, which pages you have visited, and how long you spent on each item in your course. We keep this data to track your progress in the courses you are enrolled in.

For courses that are externally assessed, we also keep this data so that we can prove your course attendance to external evaluators and validate your progress.

Perioada de retenție
5 ani
Bazele legale
Consimțământ (GDPR Art. 6.1 litera (a)) Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice
Interese vitale (GDPR Art. 6.1 litera (d)) Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
Interese legitime (GDPR Art. 6.1 (f)) Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt depășite de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special atunci când datele subiectul este un copil

Utilizatori

Categorie

Personal Data

Profile information: name, email address, city, country, courses


Scop

Personal Information

We store the personal information you provide in your profile (if you complete it).  We keep this data so that we contact you if we need to, and so that you can have access to courses after they finish. We also retain users in case they want to return to do further courses. We also retain this data as its removal would also lead to the removal of other records of your course participation and performance which may be needed for validation of your progress.

Perioada de retenție
5 ani
Bazele legale
Consimțământ (GDPR Art. 6.1 litera (a)) Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice
Interese vitale (GDPR Art. 6.1 litera (d)) Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
Interese legitime (GDPR Art. 6.1 (f)) Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt depășite de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special atunci când datele subiectul este un copil

Categorii de cursuri

Scop

Perioada de retenție
Nu a fost definită nicio perioadă de păstrare

Cursuri

Scop

Perioada de retenție
Nu a fost definită nicio perioadă de păstrare

Module de activitate

Scop

Perioada de retenție
Nu a fost definită nicio perioadă de păstrare

Blocuri

Scop

Perioada de retenție
Nu a fost definită nicio perioadă de păstrare